Societatile care isi desfasoara activitatea in sectorul producerii de energie electrica si termica si unitatile administrativ-teritoriale/asociatiile de dezvoltare intracomunitara care produc energie electrica din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

Potrivit unei Hotarari adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: cresterea resurselor de energie din surse de energie mai putin exploatate, cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, precum si reducerea emisiilor de carbon in atmosfera prin inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an- carbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmareste cresterea cu 60 MW a capacitatii instalate de producere a energiei electrice si energiei termice din biomasa, biogaz si geotermal.

Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si 15% fonduri de cofinantare publica, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investitii nu poate depasi 15 milioane euro, iar numarul maxim de beneficiari de ajutor de stat in cadrul schemei este de estimat la 40. Prezenta schema se aplica pana la 31.12.2020.

Schema de ajutor de stat se adreseaza intreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microintreprinderi, inclusiv intreprinderi nou infiinţate, ale caror conturi nu au fost aprobate, care au inscrisa in Statutul societaţii activitatea privind producerea de energie electrica/termica, corespunzatoare Diviziunii 35: „Producţia si furnizarea de energie electrica şi termica, gaze, apa calda şi aer conditionat” din codurile CAEN si unitaţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara.

Prin sprijinul acordat se finanteaza urmatoarele tipuri de investitii:

·       realizarea si/sau modernizarea capacitaţilor de producţie a energiei electrice si/sau termice din biomasa şi biogaz;

·       realizarea si/sau modernizarea capacitaţilor de producţie a energiei termice din apa geotermala.

Prezenta schema de ajutor de stat a fost elaborata in conformitate cu Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si contribuie la implementarea prevederilor specifice din reglementarile comunitare si nationale, precum si ale strategiilor si politicilor nationale.

Informatii suplimentare:

In prezent, productia totala de energie din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep=tone echivalent petrol). Potentialul tehnic ramas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu urmatoarele proportii: biomasa si biogaz-47%, energie solara- 19%, energie eoliana- 19%, energie hidroelectrica-14%, energie geotermala- 2%.

Sursa: Guvernul Romaniei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.